Puhdistus / 050 358 1425

USEIN KYSYTYTTYJÄ
KYSYMYKSIÄ

Uusi patentoitu innovaatio dieseltankin ja
-polttoaineen puhdistukseen

Mitä on tankeissa oleva musta, ruskea, punertava, harmaa tai valkoinen kiinteä tai limainen mönjä?

Polttoaineissa oleva bakteerikasvusto tuottaa otollisissa olosuhteissa leväkasvustoa, joka voi polttoainetankeissa esiintyä erilaisissa olomuodoissa.

Miksi tankit voivat syöpyä bakteerikasvuston takia?

Kun bakteerikasvusto (levä) tarttuu tankkien pohjiin tai seinämiin syntyy hapeton tila, jossa bakteerin vaikutuksesta metallitankkien seinämiin syntyy korroosiota. Tämä voi tapahtua jopa haponkestävissä tankeissa.

Kuinka nopeasti bakteerit alkavat kasvattaa levää?

Testimme osoittivat kosteuden lisääntymisen ja oksidoitumisen alkavan muutamassa viikossa ja ensimmäiset bakteerikasvustot havaittiin alle puolessa vuodessa testin aloituksen jälkeen.

Minkä yrityksen polttoainetta kannattaa käyttää?

Tuhansien suorittamiemme puhdistusten kokemuksella ja testiemme tulosten perusteella olemme huomanneet, että kaikki Suomessa myytävät biodieseliä sisältävät diesel- ja polttoöljytuotteet ovat yhtä alttiita bakteerikasvuston leviämiselle kun olosuhteet ovat otolliset.

Kannattaako bakteereja ehkäiseviä lisäaineita käytää?

Kuten edellä, kokemus on osoittanut, että kaikkia markkinoilla olevia tuotteita käyttäneet asiakkaamme ovat kärsineet leväongelmasta biosidien säännöllisestä käytöstä huolimatta.

Emme suosittele näiden kemikaalien käyttöä jatkuvasti, sillä ylenpalttinen käyttö saa aikaan resistantteja kantoja, joihin ei tehoa enää mitkään kemikaalit. (vrt antibioottien liikakäyttö)

Tällä hetkellä tunnetaan satoja erilaisia bakteerikantoja ja lisää syntyy koko ajan.

Suosittelemme ”bakteerimyrkkyjen” eli biosidien käyttöä ainoastaan kertaluontoisesti ns. shokkiannoksena silloin kun tankit on puhdistettu ja tarkastettu huolellisesti kaikesta leväkasvustosta. Missään tapauksessa levääntynyttä tankkia ei pidä alkaa käsittelemään biosideillä, koska tällöin leväkasvusto saattaa muuttaa muotoaan entistä vaikeammin puhdistettavaan ja polttoainejärjestelmää tukkivampaan muotoon.

Levänäyte puhdistetusta tankista.
Biosidi tiivistänyt levämassan purukumimaiseen tahmeaan muotoon.

Emme käytä biodieseliä, joten meillä ei voi siis olla ongelmaakaan?

Kaikki Suomessa myytävät diesel- ja polttoöljylaadut sisältävät laissa määrätyn vähimmäismäärän uusiutuvaa eli biodieseliä. Asian voi todeta tankkauspistoolin merkinnästä B7, joka tarkoittaa, että polttoaineeseen on lisätty 7% bio-osaa. Ns. vanhan polven mineraalipohjaista dieseliä ei ole Suomessa myyty enää aikoihin. Biovelvoitteen sekoitusvelvollisuutta ollaan lähiaikoina nostamassa huomattavasti nykyisestä tasosta, joten ongelmat tulevat todennäköisesti vielä lisääntymään.

Miten polttoaineiden bakteereja niiden muodostavaa levää voidaan ennalta ehkäistä?

Huolehtimalla, että polttoainetankkien korkkien tiivisteet ovat tiiviit, niin ettei sadevesi tai kannelta valuva vesi pääse niihin sisään.
Välttämällä likaisia tankkauskanistereita, tynnyreitä ym.

Asioimalla meri/järviasemilla, joissa polttoaineen vaihtuvuus on suurta ja tankkien puhdistukset suoritettu säännöllisesti.
Pitämällä polttoainetankit mahdollisimman täysinä kun vene/kulkuneuvo/kone seisoo pidemmän aikaa. Tämä on erityisen tärkeää esim.talvitelakoinnin yhteydessä.

Käyttämällä hyvälaatuisia vedenerottimia ja suodattimia polttoainejärjestelmissä.
Tarkastamalla polttoainetankit ja polttoaineen kunto säännöllisesti ja puhdistamalla ne välittömästi kun oireita alkaa esiintyä saastumisesta / kostumisesta.

Mitä voi tehdä jos huomaa bakteerikasvuston iskeneen polttoainejärjestelmään?

Älä aja likaisella polttoaineella; saastunut polttoaine voi aiheuttaa polttoainejärjestelmän imupuolen tukkiutumisen jo ennen kuin saastuminen edes on todettavissa suodattimista ja vedenerottajista. Imuputken tukkiutuminen levästä aiheuttaa välittömän moottorien sammumisen ja on vaikea tai mahdoton korjata kesken matkan.

Uudemmissa ns. korkeapaineruiskutusjärestelmissä (Common Rail), joissa ruiskupaineet voivat olla jopa 2000 -3000 baria olemme huomanneet useasti polttoainepumppujen ja suuttimien totaalisia rikkoutumisia. Kustannukset näistä useimmiten jopa kymmeniä tuhansia euroja. Bakteerilevä sisältää hienoja hiukkasia, joita veneen omat suodattimet eivät riitä suodattamaan, vaan ne kulkeutuvat suuttimille asti ja räjäyttävät paineella ruiskupäät ja tuhoavat polttoainepumput.

Olemme todistaneet tapauksia, joissa ruiskusuutin- ja pumppukorjauksia on tehty usemman kerran, ennen kuin on huomattu, että ongelman toistuminen on johtunut alun perin polttoaineen saastumisesta. Useiden uusien diesel-moottorien Commonrail-järjestelmien vaatima puhtaustaso on alle 2 micronia! (vrt. suolakide 100, hiuksen halkaisija 70, punainen verisolu 8 micronia. Ihmissilmällä havaittavissa ilman mikroskooppia yli 40 micronin partikkelit)

Kun olet huomannut bakteeritartunnan tai epäpuhtaudet tankissa älä aja, vaan valmistaudu puhdistuttamaan polttoaine ja polttoainetankki sekä polttoainejärjestelmä kokonaisuudessaan ja välittömästi. (Säästä useiden tuhansien remontit!)

Voiko tankin puhdistaa imemällä se tyhjäksi letkulla tms.?

Näin toimimalla voi kyllä tyhjentää tankin, mutta suuri osa epäpuhtauksia ja bakteerikasvustoa jää tyhjennyksen jälkeen poikkeuksetta tankkiin, jolloin se on edelleen ongelma itsessään moottorin toimivuudelle, mutta samalla bakteerijäämät toimivat nopeana kasvualustana uudelle leväkasvustolle. Lisäksi tankista imetty polttoaine on käyttökelvotonta ongelmajätettä. Emme siis suosittele.

Miten tankit ja polttoaineet tulee puhdistaa?

Jos koko tankin kaikkiin osiin pääsee näkemään ja käsin puhdistamaan kaikki sen osat (mukaan lukien jokaisen loiskelevyjen erottaman laipion), voi tankin tyhjentää ja toimittaa saastuneen polttoaineen ongelmajätelaitokseen. Pesun jälkeen tankki tulee kuivata ja täyttää uudelleen puhtaalla polttoaineella sekä lisätä biosidit puhtaaseen polttoaineeseen ja tankkiin. Huomaa, että myös imuputkistot suodatinkuppeineen tulee puhdistaa samalla.

Mikäli tankin kaikkiin osiin, myös laipioiden taakse on hyvä näköyhteys ja esteetön pääsy, voidaan tankki puhdistaa ns. kiertohuuhtelemalla. Edellyttää kuitenkin, että saastunut aines on irtonaista, eikä se ole muodostanut lapioden taakse tankin seinämiin kiinnittyneitä lauttoja tai kalvoja.

Mikäli tankissa ei ole pääsyä tai näköyhteyttä kaikkien laipioiden rajoittamiin väleihin käytämme patentoimaamme Dieselbar-painekiertopuhdistumenetelmää, jolla saadaan kohdistettua voimakkaita paineaaltoja tankkien kaikissa osissa niin että tankin seinämiin ja pohjaan tarttuneet likaesiintymät saadaan irroitettua mukaan puhdistusjärjestelmän imuun ja poistettua suodatusyksiköissä. Näin päästään myös välilaipioihin ja kaikkein piilossa olevimpiin onkaloihin.

Varmimmin tankit saadaan puhtaiksi lisäämällä niihin patentoimamme jälkiasennettavat Dieselbar-huoltoluukut tankin jokaiseen laipioon, näin saadaan toteutettu kaikista paras puhdistusvaikutus tankin jokaiseen osioon. Luukuista voidaan varmistaa jokaisen laipion puhtaus silmin tai kuvaamalla. Lisäksi luukut toimivat jatkossa helppona tapana varmistaa tankkien puhtaus ja suorittaa ehkä myöhemmin tarvittava puhdistus vaivattomasti valmiiden luukkujen kautta.

Dieselbar-huoltoluukut voidaan asentaa tankkeihin, joissa on puutteelliset tai kokonaan puuttuvat luukut. Tankkeja ei tarvitse irroittaa tai tyhjentää, vaan teemme luukut paikanpäällä suoraan tankkeihin.

Miten usein puhdistus tulee suorittaa?

Tarkista polttoainetankin puhtaus joka kevät ja syksy sekä vedetä tankki tarvittaessa. Kunnolliset huoltoluukut mahdollistavat tarkistuksen. Puhdistuta tankki mikäli tankissa näkyy epäpuhtauksia.

Mihin puhtaustasoon Dieselbar-painekiertopuhdistuksella päästään?

Puhdistuksen jälkeen polttoaineen puhtaustaso täyttää kansainvälisen ISO 4406 -standardin vaatimukset. Tarvittaessa pystymme suodattamaan polttoaineiden ja tankkien epäpuhtaudet tasoon alle 1 micronia. (vertailun vuoksi bakteerin yksittäinen solu on 2 mikronia). Poistamme vapaan veden lisäksi myös polttoaineissa olevan kosteuden hyväksyttävälle 200 ppm tasolle, joka on vaatimus puhtaalle polttoaineelle. Kosteuden poistaminen on ehdottoman tärkeää, jottei se muodosta jälleen uutta kasvualustaa mikrobien levälle.

Miten tankkien ja polttoaineen puhtaus voidaan todetaa?

Käytännössä polttoainetankkien puhtaus todetaan aina silmämääräisesti. Tämä onkin ainoa keino itse tankkien puhtauden määrittelyssä. (Tälloin tankin kaikkiin osiin on oltava esteetön näköyhteys)

Karttuneen kokemuksen myötä pystymme toteamaan polttoaineen laadun silmämääräisesti. Tarvittaessa käytämme polttoaineen puhtauden analysoinnissa EN-standardien mukaista polttoaineiden laatukriteerit mittaavaa reaaliaikaista lasermittausta, joka kertoo milloin polttoaine on tarpeeksi puhdasta täyttääkseen kansainvälisen puhtausnormin EN 4406:2017

Mitä puhdistus maksaa?

Pystymme antamaan kustannusarvion kun saamme asiakkaalta tiedon:

  • Puhdistettavan kohteen sijainti
  • Minkälainen pääsy kohteeseen on? Pääsemmekö kaluston kanssa kohteen vierelle?
  • Säiliöiden määrä, koko ja rakenne ja saavutettavuus.
  • Onko säiliöissä valmiina kunnolliset huoltoluukut
  • Puhdistettavan polttoaineen määrä
  • Aineen / tankkien likaisuuden laatu ja määrä sekä mahdollisesti tankeissa olevan veden esiintyminen


Valokuvat kohteesta auttavat huomattavasti työmäärän arvioinnissa etukäteen.

Olemme kehittyneet puhdistustekniikassa tasolle, jolla voimme antaa asiakkaillemme puhtaustakuun tekemällemme työlle. Tämä edellyttää kuitenkin asiakkaan suostumusta esittämällemme menetelmävalinalle. Esimerkiksi puutteellisten huoltoluukkujen vuoksi suosittelemme aina Dieselbar-huoltoluukkujen asennusta parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.

Minkätyyppisissä kohteissa ongelmia on esiintynyt?

Olemme puhdistaneet lukuisia yksityisiä huvialuksia purjeveneistä jahteihin. Kohteisiimme on kuulunut viranomais- ja kaupallisessa käytössä olevia aluksia. Pääsääntöisesti tankkien koot ovat vaihdelleet parista kymmenestä litrasta kymmeniin tuhansiin litroihin. Olemme huoltaneet myös pieniä ja suurempia polttoainesäiliöitä, maatalouskoneita, maanrakennuskoneita, viranomaiskulkuneuvoja, sekä maantieliikenteen raskasta kalustoa jne.